Zdalny monitoring pacjenta

Nowe technologie - wdrażanie w system ochrony zdrowia 


Aż 72% respondentów (polskiego personelu medycznego) uważa, że wdrożenie nowych technologii jest istotne dla ich pracy.

Wdrażanie nowych technologii i posługiwanie się nimi w kontekście pracy jest ważne dla większej liczby młodych przedstawicieli opieki zdrowotnej w Polsce w porównaniu z ankietowanymi w części pozostałych badanych krajów.

(wybrane z raportu Era możliwości

Nowe pokolenie akceleratorem

zmian w opiece zdrowotnej

Polska - link poniżej).

http://www.pfsz.org/wp-content/uploads/2020/08/Raport-Future-Health-Index-2020.pdf

Z raportu - komentarz dr Ligia Kornowska 

Zapraszam jedocześnie do zapoznania z zawartością.

„Jedną z kluczowych kwestii dla efektywnego korzystania z narzędzi informatycznych w medycynie jest interoperacyjność - wiedzą to także przedstawiciele młodego pokolenia personelu medycznego, jest to temat wielokrotnie podnoszony w przestrzeni publicznej i powinien mieć najwyższy priorytet. Cieszy mnie, że 1/5 respondentów wierzy, że sztuczna inteligencja w kontekście integracji diagnostyki będzie jednym z najkorzystniejszych narzędzi dla udoskonalenia opieki zdrowotnej nad pacjentem w ciągu najbliższych pięciu lat. AI w medycynie już teraz podnosi poziom świadczeń, a jej eksponencjalny rozwój zwiastuje rewolucję w ochronie zdrowia. To ważne, aby personel medyczny nie bał się nowych technologii. Powinniśmy również zapewnić pracownikom medycznym solidne przygotowanie do pracy z tymi narzędziami.”

TelemedycynaUltrasonograf

Leave a comment

All comments are moderated before being published