Pulsoksymetry – ograniczenia w stosowaniu pulsoksymetrów. O czym powinno się pamiętać podczas badania?

Pulsoksymetry – popraw dokładność odczytów. Jak zapewnić precyzję pomiarów? O czym należy pamiętać podczas wykonywania pomiarów pulsoksymetrem fingertip?

Pulsoksymetry działają poprzez oświetlenie dwóch świateł przezroczystych części ciała pacjenta i mierzenie zmian absorpcji światła spowodowanych zmianami przepływu krwi. Całkowita absorpcja światła jest sumą stałego składnika i składnika pulsacyjnego, który jest prawie wyłącznie wynikiem pulsacji krwi. Pulsoksymetria pulsacyjna zakłada, że ​​krew tętniczą jest jedynym pulsacyjnym absorberem ale są też inne źródła pulsacji które mogą przyczynić się do błędnych odczytów.

Przezroczystość i przepływ krwi w miejscu, w którym odbywa się pomiar, mogą mieć wpływ na dokładność odczytu. Na przykład, jeśli obszar jest w dużej mierze nieprzejrzysty (np. polakierowany paznokieć) lub przepływ krwi jest niski lub nieregularny, dokładne odczyty mogą być niedokładane.

Niskie ciśnienie atmosferyczne

Na dużej wysokości ma niewielki wpływ na pulsoksymetr, jakkolwiek ekstremalna niska temperatura i słabe krążenie krwi będą miały wpływ na precyzję pomiaru.

Tlenek węgla

Cząsteczki tlenku węgla, nawet w małej ilości, mogą przyłączać się do hemoglobiny pacjenta zastępując cząsteczki tlenu. Pulsoksymetr nie jest w stanie  odróżnić zmian, a odczyt będzie wskazywał całkowity poziom nasycenia tlenu i tlenku węgla. Np. 15% hemoglobiny zawierającej tlenek węgla, a 80% ma tlen, to odczyt wynosi 95%. Pulsoksymetru nie wolno stosować u osób z zadymionymi płucami, zatrutych tlenkiem węgla i u ciężkich palaczy papierosów.

Niedobór hemoglobiny (anemia, niedokrwistość)

Niewielka ilość hemoglobiny we krwi może wpływać na wynik. Normalne wartości dla osoby to 11 – 18 g / dl.

Niedobór objętości krwi

Warunki, takie jak hipowolemia, niedociśnienie tętnicze i hipotermia, mogą mieć wpływ na odpowiednie nasycenie tlenem, ze względu na niskie zdolności przenoszenia tlenu. Ze względu na zmniejszenie przepływu krwi, czujnik może nie być w stanie odebrać odpowiedniego pulsacyjnego sygnału, co może spowodować brak sygnału lub utratę precyzji pomiaru.

Pomiar na chorych pacjentach z zimnymi rękami może być utrudnione.

Nieregularne sygnały

Nieregularne sygnały mogą powodować problemy z poprawnym funkcjonowaniem pulsoksymetru. Problematyczne sygnały mogą być spowodowane nieregularnymi uderzeniami serca lub ruchami pacjenta. Sprawdzając falę przepływu SpO2 można zdiagnozować nieregularność pracy serca albo wykluczyć ruchy pacjenta.

Zakłócenia zewnętrzne

Ekspozycja na silne światło zewnętrzne podczas pomiaru może powodować niedokładne odczyty. Należy chronić czujniki przed światłem.Silne pola elektromagnetyczne mogą mieć również wpływ na odczyty.Lakier do paznokci i i zniekształcenia paznokci. Ozdoby paznokci i mogą zakłócać odczyty. Należy je usunąć.

Pigmentacja skóry

Ciemna pigmentacja skóry może dać ponad oszacowane odczyty SpO2, gdy jest poniżej 80%. Znajdź miejsce, w którym kolor skóry jest jaśniejszy.

Dożylne Barwniki

Barwniki dożylne (takie jak błękit metylenowy, karmina indygo i zielony indocyjanin) mogą powodować niedokładne odczyty.

Methoglobina

Methoglobina jest formą hemoglobiny, która nie zawiera tlenu. Norma to 1-2% hemoglobiny. Wysoki poziom methaoglobiny może powodować, że pulsoksymetr będzie miał odczyty około 85%, niezależnie od rzeczywistego poziomu nasycenia tlenem. Wyższy odsetek methaemoglobiny może być genetyczny lub spowodowany wpływem niektórych substancji chemicznych i leków.

TUTAJ KUPISZ PULSOKSYMETR

Leave a comment

All comments are moderated before being published