Przesiewowe badanie ultrasonograficzne serca (lub echokardiografia)

Postępy naukowe 

Prof. Carolyn Lam: „Postępy naukowe to jedno i oczywiście to nas cieszy, ale jeśli ich nie wdrażamy, tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tych korzyści dla pacjentów.”https://www.tctmd.com/news/underuse-gdmt-heart-failure-even-worse-low-income-countries

Badanie zostało niedawno opublikowane online w European Heart Journal. Głównym autorem jest Jasper Tromp MD, PhD z Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore.

Niewykorzystanie GDMT w przypadku niewydolności serca jest jeszcze gorsze w krajach o niskich dochodach.

GDMT odnosi się do początkowego leczenia farmakologicznego inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACEi) lub blokerami receptora angiotensyny (ARB), beta-blokerami (BB) i antagonistami receptora mineralokortykoidowego (MRA) - z kryterium: do maksymalnie tolerowanych dawek u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową HFpEF - większą jak dysfunkcja rozkurczowa.

Rozszerzona inteligencja

Prof. Lam:
„Przesiewowe badanie ultrasonograficzne serca (lub echokardiografia) jest najbezpieczniejszym i najczęściej używanym narzędziem do obrazowania serca. A wykorzystanie sztucznej inteligencji do zautomatyzowania odczytu echokardiogramu umożliwia lekarzom generowanie raportów szybciej, precyzyjniej i z pełną kontrolą – dzięki czemu pacjenci mogą otrzymać natychmiastową odpowiedź zamiast czekać” – mówi dr Lam. „Sposób, w jaki algorytmy AI działają w celu odczytu USG, jest analogiczny do sposobu, w jaki inne oprogramowanie AI odczytuje EKG (elektrokardiogram), powiedzmy, na zegarku Apple. Jest to krok potrzebny do demokratyzacji tego bardzo bezpiecznego narzędzia w walce z chorobami serca”.

 

UdgUltraUltrasonografUsg

Leave a comment

All comments are moderated before being published