Kosmos POCUS USG przenośny ultrasonograf

https://youtu.be/8xgA9640Oyw

Platforma sztucznej inteligencji EchoNous Inc. została opracowana na splotowych sieciach neuronowych, które zostały przeszkolone na tysiącach specjalistycznych klipów obrazowań ultradźwiękowych (z adnotacjami, w celu rozpowszechniania i skalowania wiedzy eksperckiej).

Kosmos AI TRIO pomaga skanującym szybko przejść od nowicjusza do eksperta. Dzięki wskazówkom w czasie rzeczywistym co do umiejscowienia sondy i technik wykrywania organów w celu niezawodnej identyfikacji i opisywania struktur, łatwo można zwiększyć dokładność i zyskać pewność diagnozy.

- Prawdziwe wskazówki dotyczące skanowania w czasie rzeczywistym.
- Szybka i dokładna identyfikacja struktur serca.
- Ocena jakości obrazu w czasie rzeczywistym.

Zamowienia: Medica91

#ai #pocus #ultrasound

Leave a comment

All comments are moderated before being published