Stetoskop cyfrowy / elektroniczny 2022-23
Wzrost populacji geriatrycznej spowodował zapotrzebowanie na zaawansowane stetoskopy cyfrowe do podstawowej diagnostyki wielu przewlekłych dolegliwości zdrowotnych. Generalnie seniorzy powyżej wieku 70 lat są bardziej narażeni na poważne problemy zdrowotne, takie jak choroby serca, przeziębienie i grypa, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc i inne schorzenia.
Pandemia COVID-19 drastycznie zwiększyła zapotrzebowanie na nowoczesne cyfrowe stetoskopy na całym świecie. W czasie pandemii stetoskopy cyfrowe odnotowały znaczny wzrost popularności i innowacji. W tym okresie w wielu placówkach ochrony zdrowia wdrożono i wykorzystano platformy telemedyczne i telezdrowotne, a także urządzenia do stosowania w ramach obecnych standardów opieki w celu uniknięcia ryzyka zakażenia krzyżowego.
 
Na przykład Smartho-D2 może cyfrowo zapisywać sygnały dźwiękowe serca i płuc, umożliwiając przechowywanie i identyfikowanie sygnałów osłuchiwania. Dzięki opracowanemu czujnikowi tonów serca i płuc oraz algorytmowi przetwarzania sygnału podstawowego można uzyskać lepsze i wyraźniejsze osłuchiwanie niż w przypadku tradycyjnych stetoskopów. 

 
Ponadto kompletny zdalny system osłuchiwania w czasie rzeczywistym umożliwia internetową opiekę medyczną; Jest to cyfrowy stetoskop sterowany przez wspomagany sztuczną inteligencją system diagnostyczny oparty na bazie danych dźwięków serca i płuc, co może poprawić skuteczność diagnostyki.
Auskultacja płuc jest na ogół pierwszą procedurą mającą na celu ustalenie, czy płuca są zakażone COVID-19, czy nie, wzrosło zapotrzebowanie na stetoskopy wśród użytkowników końcowych, od lekarzy po szpitale i osoby świadczące opiekę domową. Wywołało to nagły wzrost na rynku stetoskopów, stwarzając liczne perspektywy dla graczy rynkowych.
Dokładność diagnostyczna stetoskopu tradycyjnego - akustycznego jest ograniczona i silnie uzależniona od wiedzy klinicznej. Możliwości diagnozy są ograniczone przez znaczną niejednorodność. Osłuchiwanie płuc ma niską czułość w różnych warunkach klinicznych i populacjach pacjentów, co utrudnia jego przydatność kliniczną. 
Dźwięki płucne zwykle osiągają szczyt przy częstotliwościach poniżej 100 Hz z ostrym spadkiem energii dźwiękowej występującym między 100 a 200 Hz, ale nadal można je wykryć przy lub powyżej 800 Hz za pomocą czułych mikrofonów. (Dalsze info: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4518345/)
Wczesna diagnoza chorób układu sercowo-płucnego daje pacjentom możliwość odpowiedniego leczenia, dlatego obiecującą rolę może odgrywać rozszerzona inteligencja w auskultacji za pomocą elektronicznego - cyfrowego stetoskopu. 
Ciężkie ostre infekcje dróg oddechowych, w tym grypa (a także covidowe zapalenie płuc)  są główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności z przyczyn sercowo-płucnych na całym świecie. 
 
Do niedawna epidemiologia grypy ograniczała się do krajów bogatych w surowce. Pojawiające się raporty epidemiologiczne charakteryzujące pandemię H1N1 z 2009 r. sugerują jednak, że grypa powoduje jeszcze większe żniwo w środowiskach o niskich dochodach i ograniczonych zasobach, gdzie jest przyczyną od 5% do 27% wszystkich ciężkich ostrych infekcji dróg oddechowych.
 
Ostre infekcje dolnych dróg oddechowych obejmujące zapalenie płuc (zakażenie pęcherzyków płucnych), a także infekcje dróg oddechowych, takie jak ostre zapalenie oskrzeli i oskrzelików, grypa i krztusiec są główną przyczyną chorób i śmierci dzieci i dorosłych na całym świecie. WHO podaje że infekcje dolnych dróg oddechowych pozostały najbardziej śmiertelną chorobą zakaźną na świecie, zajmując czwartą najczęstszą przyczynę zgonów.
Minttihealth opracowała trzy systemy sztucznej inteligencji związane ze stetoskopem elektronicznym oparte na bazie danych dźwięków serca i płuc w celu poprawy skuteczności diagnostycznej.
 
Pierwszym z nich jest wykrywanie nietypowych szumów oddechowych  u dzieci (PARSD pediatric adventitious respiratory sound detection) mający na celu wykrywanie patologicznych nienaturalnych dźwięków oddechowych, w tym świszczącego oddechu i trzasków, przy auskultacji - osłuchiwania dzieci. Podstawową funkcją PARSD jest ocena, czy nietypowe odgłosy oddechowe występują w zarejestrowanych danych dźwiękowych płuc, które nie są krótsze niż 2 sekundy.
 
Drugi to system wykrywania i klasyfikacji zwężeń aorty (ASDC - aortic stenosis detection & classification) mający na celu wykrycie zwężenia aorty na podstawie osłuchiwania serca i sklasyfikowanie go na trzech poziomach: łagodnym, umiarkowanym i ciężkim. Podstawową funkcją ASDC jest ocena, czy pacjent ma zwężenie aorty i jaki jest poziom zwężenia aorty, na podstawie osłuchiwania serca w oparciu o AI obszaru osłuchowej zastawki aortalnej i drugiego obszaru osłuchowej zastawki aortalnej.
 
Ostatnim z nich jest system diagnostyki wad wrodzonych serca (CHDD), mający na celu przedstawienie sugestii dotyczących ryzyka wystąpienia wrodzonej choroby serca u pacjenta pediatrycznego. Podstawową funkcją CHDD jest udzielanie sugestii diagnostycznych w czasie rzeczywistym na temat ryzyka wrodzonej wady serca poprzez osłuchiwanie w oparciu o sztuczną inteligencję obszaru osłuchowej zastawki płucnej i osłuchowej powierzchni zastawki mitralnej.
 
Mintti Health opracowało trzy bazy danych: 
 
  • bazę danych tonów oddechowych u dzieci, 
  • bazę danych osłuchiwania zwężeń aorty 
  • oraz bazę danych tonów serca u dzieci do badań przesiewowych wrodzonych wad serca. 
 
Stetoskop elektroniczny Mintti może cyfrowo przekształcać sygnały dźwiękowe serca i płuc, umożliwiając przechowywanie oraz identyfikowanie  sygnałów zebranych podczas auskultacji. 
Dzięki samodzielnie opracowanemu mikrofonowi dźwięki serca i płuc ze wsparciem rozszerzonej inteligencji do przetwarzania sygnałów można uzyskać lepszą i wyraźniejszą auskultację niż przez tradycyjne akustyczne stetoskopy.
inne rozwiązania: 
eKuore:
 
LungPass:
 
Eko duo: 

Thinklabs:
Stethome:
Stetoskop elektroniczny

Leave a comment

All comments are moderated before being published