Stetoskop

Prosta technologia, która zamienia smartfony w stetoskopy.

 Czujniki smartfonów mogą teraz przetwarzać dane w celu diagnozowania wielu różnych schorzeń, w tym ciśnienia tętniczego, EKG, SpO2, tętna, częstości oddechów, wykrywania kaszlu, wykrywania nieregularnego bicia serca, stanu skóry i analizy czynności płuc i wielu innych.

Nowa ochrona zdrowia  nadchodzi!

Okazuje się, że mikrofon iPhone’a pozwala na nagrywanie dźwięków jakie serce wydaje w jakości, która może służyć do stawiania diagnoz medycznych. Czy smartfona można używać do nagrywania dźwięków serca?

Obecnie większość smartfonów jest wyposażona w wysokiej jakości mikrofony o paśmie przenoszenia 20 Hz-20 kHz. Ten zakres jest więcej niż wystarczający, aby pokryć zakres częstotliwości tonów serca (20–200 Hz).

O aplikacji 

Aplikacja Echoes została opracowana przez zespół naukowców pracujących w King's College London i Maastricht University, wraz z zespołem ze studia projektowego Cellule, przy udziale i testach organizacji charytatywnych BHF i ECHO oraz finansowaniu z programu Wellcome i Komisji Europejskiej za pośrednictwem projektu PIC.

W badaniu prowadzonym przez King’s and Maastricht University naukowcy przeanalizowali ponad 5000 nagrań dźwięków serca zarejestrowanych w aplikacji „Echoes” i uznali, że jakość jest wystarczająco dobra, aby mogła być używana przez ogólną populację.

Aplikacja pozwala usłyszeć  odgłosy serca i nagrywanie tych dźwięków w wystarczająco wysokiej jakości, aby można było zdiagnozować stan serca.

 Echoes - fotografia z aplikacji 

Po nagraniu tonów serca aplikacja następnie konwertuje zarejestrowane dźwięki na kształt fali, aby zapewnić wizualne wyświetlanie bicia serca. 

Aplikacja zbiera również informacje takie jak wiek użytkownika, płeć, wskaźnik masy ciała (BMI) oraz wersję telefonu, aby przeanalizować jakość nagrań i określić, jakie czynniki na nie wpływają. 

Finansowanie projektu  

Projekt został dofinansowany przez Wellcome Trust Senior Research Fellowship (m.in. 209450/Z/17/Z) oraz program badawczo-innowacyjny Unii Europejskiej Horyzont 2020 „Personalised In-silico Cardiology (PIC)” w ramach umowy o grant Marie Skłodowska-Curie nr 764738. Wsparcie zapewniła również British Heart Foundation oraz Evelina Children's Heart Organization.

Referencja: European Heart Journal - Digital Health, DOI: 10.1093/ehjdh/ztac044 

https://www.kcl.ac.uk/news/smartphones-as-electronic-stethoscopes-for-heart-monitoring

Stetoskop elektroniczny

Leave a comment

All comments are moderated before being published