Kardioonkologia  to nowy obszar zainteresowań kardiologii

Kardioonkologia Definicja

Kardioonkologia lub onkokardiologia – dziedzina medycyny zajmująca się wszystkimi aspektami prewencji, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej oraz leczenia chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów z nowotworami.

Opieka kardiologiczna nad pacjentami z chorobą nowotworową.

Kardioonkologia to nowy obszar zainteresowań kardiologii, który koncentruje się na wykrywaniu, monitorowaniu i leczeniu chorób układu krążenia występujących jako efekt uboczny chemioterapii i radioterapii.

Obie te metody leczenia raka mogą powodować dysfunkcję serca, główną przyczynę zachorowalności i śmiertelności w populacji onkologicznej. Niezbędne jest okresowe monitorowanie chorych onkologicznych przed i w trakcie leczenia, głównie za pomocą echokardiografii w celu obliczenia frakcji wyrzutowej lewej komory oraz oszacowania deformacji mięśnia sercowego.

W związku z tym ocena kardiologiczna przed rozpoczęciem leczenia nowotworu jest niezbędna i powinna być kontynuowana przez cały czas, ponieważ dysfunkcja serca może wystąpić w dowolnym momencie, nawet kilka lat po rozpoczęciu leczenia. W szczególności osoby wysokiego ryzyka powinny otrzymać szczegółowy plan postępowania opracowany we współpracy onkologa ze specjalistą kardiologiem.

Postępy w wykrywaniu wczesnych objawów 

W ciągu ostatniej dekady poczyniono znaczne postępy w stosowaniu sztucznej inteligencji (AI) do analizowania danych sercowo-naczyniowych uzyskanych z echokardiogramów w celu wykrywania wczesnych objawów lub przyszłego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Badania wykazały, że analiza obrazów sercowo-naczyniowych pod kontrolą AI może dokładnie, wiarygodnie i niedrogo identyfikować i określać ilościowo ryzyko sercowo-naczyniowe, co prowadzi do lepszego wykrywania cech ryzyka lub choroby, co może otworzyć możliwości profilaktyczne i terapeutyczne w kardioonkologii.

Już w najbliższych dniach 14 i 15 października w Poznaniu odbędzie się VI Konferencja Rak Piersi – Onkologia i Plastyka odbędzie się. Serdecznie zapraszamy!

https://www.termedia.pl/ekonferencje/Dr-Dawid-Murawa-zaprasza-na-VI-Konferencje-Rak-Piersi-Onkologia-i-Plastyka-,47916.html

Echo sercaEchokardiologiaKardioonkologiaOnkokardiologia

Leave a comment

All comments are moderated before being published